Kristy Valdez
Cora Bett Thomas
13 E. York Street
Savannah
GA
31401